Nyheder


2007-06-20
Den sekundære probe skifter IP nummer fra 80.164.191.34 til 87.62.27.246.

2007-03-10
Stabilitetsberegningen er nu implementeret på lige fod med de øvrige måledata og det er derfor muligt også her, at lave udtræk af data samt grafer over stabiliteten på en given service.

2007-01-27
Udstyret flyttes fysisk fra et datacenter til et andet og vil i den forbindelse skifte IP nummer. De primære prober skifter dermed IP numre fra 193.88.71.228 og 193.88.71.234 til hhv. 149.6.48.228 og 149.6.48.234. Den sekundære probe forbliver på 80.164.191.34.

2007-01-24
Nu er der mulighed for at bruge variabler som en del af cookies eller POST data ved URL overvågning. For yderligere beskrivelse af de forskellige variabler henvises til felt forklaringerne for denne service.

2006-12-19
Ny tilgængeligheds- og stabilitetsberegning for services er nu at finde på oversigten. Beregningerne foretages løbende og baserer sig på de sidste 24 timers måledata. Stabilitetsberegningen er en indikator for hvor tit en given service skifter status og kan dermed hjælpe med at finde eventuelle ustabile services. Algoritmen til beregningerne er under stadig udvikling og der kan derfor forekomme afvigelser.

2006-12-18
En side med nyheder ser dagens lys. Den har manglet længe, men nu er den her. Dette vil uden tvivl gøre det lettere at følge med i de tiltag der gøres.